اشتراک طلایی

 با خرید یکی از پلن های اشتراک، فایل های مورد نظرتان را با کمترین قیمت دانلود نمایید

پلن برنزی

یک ماه اشتراک رایگان
تومان ۲۵
۰۰۰
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۵ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی فایلهای اشتراکی

پلن نقره ای

یک ماه اشتراک رایگان
تومان ۴۵
۰۰۰
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۱۰ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به فایلهای اشتراکی

پلن ویژه

سه ماه اشتراک رایگان
تومان ۱۵۰
۰۰۰
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۱۲ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۱۰ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن رویال

شش ماه اشتراک رایگان
تومان ۲۵۰
۰۰۰
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۱۵ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۱۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

سه ماه اشتراک رایگان
تومان ۱۱۵
۰۰۰
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۱۵ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها
پیشنهادی